Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48891
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Nguyễn, Thị Thủy-
dc.contributor.authorHuỳnh, Ngọc Hải-
dc.date.accessioned2021-01-08T02:32:00Z-
dc.date.available2021-01-08T02:32:00Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citation113 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48891-
dc.description.abstractNghiên cứu tại BHXH tỉnh Quảng Nam. Dữ liệu được thu thập cho giai ñoạn từ năm 2016 ñến năm 2019 kể từ khi BHYT hộ gia ñình mang tính bắt buộc theo Luật BHYT sửa ñổi năm 2014 và ñề xuất giải pháp cho giai đoạn đến năm 2025. Quản lý thu BHYT hộ gia ñình của BHXH tỉnh Quảng Nam được nghiên cứu theo quy trình quản lý bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện thu BHYT hộ gia đình.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia ñình. Chương 2: Thực trạng quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia ñình tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam. Chương 3: : Giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia ñình tại Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Quảng Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectBảo hiểm xã hộivi
dc.subjectHộ gia đìnhvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectBảo hiểm xã hộivi
dc.subjectTỉnh Quảng Namvi
dc.titleQuản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.