Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48872
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThS. Trịnh, Quang Dũng-
dc.date.accessioned2021-01-06T07:50:32Z-
dc.date.available2021-01-06T07:50:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citation124 tr.vi
dc.identifier.otherT2020-04-53-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48872-
dc.description.abstractLàm rõ các khái niệm công cụ: Khái niệm văn hóa ứng xử, phong cách ứng xử, các quan niệm về phong cách ứng xử Hồ Chí Minh -- Làm rõ cơ sở hình thành và một số nét đặc trưng của phong cách ứng xử Hồ Chí Minh -- Tổng quan nghiên cứu về sinh viên trường Đại học kinh tế (phân tích thực trạng, đánh giá nguyên nhân hạn chế trong phong cách ứng xử văn hóa của sinh viên, các khía cạnh đánh giá văn hóa ứng xử của sinh viên theo phong cách ứng xử Hồ Chí Minh -- Đề ra hệ thống các giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử cho sinh viên theo phong cách ứng xử Hồ Chí Minhvi
dc.description.tableofcontentsChương 1. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh -- Chương 2. Văn hóa ứng xử của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng: thực trạng và nguyên nhân -- Chương 3. Một số giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectphong cách ứng xửvi
dc.subjectHồ Chí Minhvi
dc.subjectvăn hóa ứng xửvi
dc.subjectsinh viênvi
dc.subjectTrường Đại học Kinh tếvi
dc.subjectĐại học Đà Nẵngvi
dc.titleNghiên cứu phong cách ứng xử Hồ Chí Minh vào việc xây dựng văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngvi
dc.typeWorking Papervi
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BẢN BÁO CÁO TỔNG KẾT.pdf1.86 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.