Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48684
Title: Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam
Authors: Phan, Thị Tâm
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Thu viện phí;Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 125 tr
Abstract: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam là bệnh viện hạng II trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, có chức năng chính là khám và điều trị, đảm bảo chăm sóc toàn diện cả về y tế, phòng bệnh và chữa bệnh cho người dân. Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã có những bước phát triển và có nhiều đổi mới trong mô hình quản lý cũng như các hoạt động của mình. Bệnh viện đã chủ động cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý trong đó chú trọng đến nâng cao vai trò của thông tin kế toán.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHAN THI TAM_K37.KTO.QNA_Toanvan.pdf7.76 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PHAN THI TAM_K37.KTO.QNA_Tomtat.pdf1.37 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.