Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48629
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Nguyễn, Thị Bích Thu-
dc.contributor.authorNguyễn, Thế Duy-
dc.date.accessioned2020-11-26T04:01:28Z-
dc.date.available2020-11-26T04:01:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citation154 trvi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48629-
dc.description.abstractNgành điện là ngành hạ tầng quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để đầu tư thích đáng cho phát triển ngành Điện với mục tiêu phát triển điện phải đi trước một bước để phục vụ yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Trong đó, hạ tầng về nguồn điện là môi trƣờng đầu tư lý tưởng, ít rủi ro nhƣng lợi ích mang lại về lâu dài rất tốt.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1 - Cơ sở lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực. Chương 2 - Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực tại SBA. Chương 3 - Giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại SBAvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectCông ty CP Sông Ba (SBA)vi
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sông Bavi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTheDuy- K37.QTR.ĐN-Luanvan.pdf5.03 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenTheDuy- K37.QTR.ĐN-Tomtat.pdf592.47 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.