Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48618
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại khu nghỉ dưỡng bãi biển Melia Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Ly
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Khu nghỉ dưỡng Melia;Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 127 tr
Abstract: Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng nhất trong các nguồn lực để giúp cho tổ chức trở nên vững vàng, phát triển. Vậy làm thế nào để có được một nguồn nhân lực vững mạnh về chất lượng và số lượng luôn là câu hỏi cho các nhà quản trị. Đánh giá nhân sự hay cụ thể là đánh giá thành tích nhân viên sẽ giúp phát huy hơn nữa vai trò nguồn nhân lực hiện có. Đánh giá thành tích nhân viên được thực hiện trong hầu hết các tổ chức nhằm khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, tạo sự công bằng trong tổ chức; và cũng là cơ sở cho công tác đãi ngộ, đào tạo và phát triển. Ngoài ra, đánh giá thành tích nhân viên còn được dùng làm công cụ để củng cố và phát triển giá trị, văn hóa của tổ chức
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiAnhLy_K37.QTR.DN_Toanvan.pdf6.56 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenThiAnhLy_K37.QTR.DN_Tomtat.pdf392.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.