Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48519
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt nội thành tại thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS.Nguyễn, Lê Duy
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Nội thành;Xe buýt
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 80tr
Abstract: Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 1285.4 km2, bao gồm 6 quận nội thành, 1 huyện ngoại thành và 1 huyện đảo và là một trong những thành phố lớn, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học của khu vực miền Trung – Tây Nguyên cũng như cả nước. Ngoài ra, Đà Nẵng còn là một thành phố có tiềm năng về du lịch với sự phát triển khá năng động so với khu vực cũng như so với cả nước. Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, tổng dân số trung bình của thành phố khoảng 1.134.310 người (4/2019), cùng với dòng người nhập cư từ các vùng lân cận, các nơi khác và số lượng khách du lịch đến thành phố vẫn tiếp tục tăng nhanh trong quá trình đô thị hóa. Do đó, theo xu hướng dân số và kinh tế tăng trưởng sẽ dẫn đến gia tăng về nhu cầu đi lại, trong trường hợp không có lựa chọn nào hợp lý cho phương thức đi lại sẽ dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ về phương tiện cá nhân. Trong khi đó, tổng quỹ đất dành cho giao thông tại thành phố Đà Nẵng chỉ đạt 9.27% diện tích đất đô thị mà tốc độ tăng trưởng xe của Đà Nẵng trong những năm gần đây rất cao. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2019, trên 94% người dân thành phố Đà Nẵng sử dụng phương tiện cá nhân, ước tính cứ sau 5 năm thì số lượng phương tiện tăng gần xấp xỉ 2 lần. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông thành phố, nhu cầu đi lại (dân cư > 6 tuổi) ở Đà Nẵng khoảng hơn 2,1 triệu chuyến/ngày; số chuyến đi bình quân/ngày là 2,62 chuyến. Đặc biệt, thời gian đi lại tích cực (từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày), nhất là vào thời gian cao điểm, chiều lưu lượng vượt trội; xe máy chiếm trên 80% tổng số phương tiện trong dòng giao thông. Như vậy trong tương lai điều kiện cơ sở phát triển hạ tầng giao thông sẽ không theo kịp sự gia tăng số lượng phương tiện và dẫn đến những tác động tiêu cực đối với đời sống người dân trên thành phố
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLeDuy_K36.QTR.DN_tomtat.pdf468.51 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenLeDuy_K36.QTR.DN_Toanvan.pdf4.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenLeDuy_K36.QTR.DN_Trangthongtin.pdf667.24 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.