Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48498
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Nguyễn, Thị Bích Thu-
dc.contributor.authorĐỗ, Khắc Thành Nhân-
dc.date.accessioned2020-05-15T04:57:05Z-
dc.date.available2020-05-15T04:57:05Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citation89tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48498-
dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cao su Sa Thầy. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cao su Sa Thầy.vi
dc.description.tableofcontentsHệ thống hóa các cơ sở lý luận liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần cao su Sa Thầy trong thời gian qua, từ đó tìm ra những tồn tại trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần cao su Sa Thầy trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - ĐHĐNvi
dc.subjectĐào tạovi
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectCông ty cổ phần cao su Sa Thầyvi
dc.titleĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần cao su Sa Thầyvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.