Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48498
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần cao su Sa Thầy
Authors: Đỗ, Khắc Thành Nhân
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Đào tạo;Nguồn nhân lực;Công ty cổ phần cao su Sa Thầy
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Citation: 89tr.
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cao su Sa Thầy. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cao su Sa Thầy.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.