Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48327
Title: Kiểm soát rủi ro trong cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum
Authors: Trần, Thị Mai Trâm
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Doanh nghiệp;Kon Tum
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 111tr
Abstract: Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chính, cơ bản mang lại phần lớn lợi nhuận cho các tổ chức tín dụng. Trong đó cơ cấu cho vay khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số dư tín dụng của hầu hết các tổ chức tín dụng. Các quy luật kinh tế đã chứng minh - lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro là mối quan hệ tỷ lệ thuận. Để phát triển ổn định, hạn chế rủi ro luôn là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức tín dụng. Tại Vietcombank Kon Tum, hoạt động cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn trên tổng dư nợ, nợ xấu có xu hướng tăng cao mà chủ yếu là phát sinh từ cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiMaiTram_K35.TNH.KT_Toanvan.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThiMaiTram_K35.TNH.KT_Tomtat.pdf298.6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.