Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48258
Title: Triển khai văn hóa của Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tại Chi nhánh Tây Nguyên – Nam Trung Bộ
Authors: ThS. Nguyễn, Văn Hiêp
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tại Chi Nhánh PNJ Tây Nguyên – Nam Trung Bộ;Văn hóa doanh nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 101
Abstract: Trong cuộc chiến sinh tồn đầy khó khăn đó, tại Việt Nam vẫn có những doanh nghiệp tồn tại và phát triển một cách lớn mạnh, Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) là một trong số đó. Với hơn 30 năm được thành lập (từ năm 1988), PNJ đã tồn tại, vượt qua những giai đoạn khó khăn và liên tục tăng trưởng, phát triển để đạt được rất nhiều thành tựu trong những năm gần đây.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHiep_K35.QRT.DL_Toanvan.pdf2.46 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenVanHiep_K35.QRT.DL_Tomtat.pdf229.19 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.