Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48191
Title: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê
Authors: Vũ, Thị Thu Hương
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Thẻ ghi nợ;Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Ban Mê.
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 122 tr
Abstract: Ngày nay, thẻ đã thực sự trở thành phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến trên thế giới, không chỉ đối với các nước có nền kinh tế phát triển mà còn đang không ngừng mở rộng ở cả các nền kinh tế đang phát triển. Cũng chính vì sự phát triển đó, hiện nay hình thành nên những thương hiệu thẻ nổi tiếng trên toàn cầu, sự ra đời một số công ty thẻ quốc tế đƣợc nhiều ngƣời biết đến. Đồng thời, nhiều tập đoàn ngân hàng trên thế giới cũng cạnh tranh mạnh mẽ trong việc phát hành và thanh toán thẻ, đem lại nguồn thu nhập đáng kể và tăng thu nhập từ dịch vụ thẻ trong tổng thu nhập của ngân hàng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VU THI THU HUONG_K35.TNH.KT_Toanvan.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VU THI THU HUONG_K35.TNH.KT_Tomtat.pdf358.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.