Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48148
Title: Giải pháp Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk”
Authors: Lê, Thị Tình
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Marketing dịch vụ;Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đắk Lắk.
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 124tr
Abstract: Trong cuộc sống hiện đại, con ngƣời bị kéo vào vòng xoay cuộc sống, họ ngày càng có ít thời gian hơn. Cùng với sự phát triển của cuộc CMCN 4.0, nhu cầu giao dịch thương mại hàng hóa, thanh toán dịch vụ trực tuyến, thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử… ngày càng tăng. Nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ ngân hàng điện tử, các ngân hàng thương mại trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Bởi dịch vụ ngân hàng điện tử giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện giao dịch mọi lúc mọi nơi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một trong những chiến lược phát triển được các ngân hàng đặt lên hàng đầu
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Tinh_K35QTR.ĐL_Luan Van.pdf10.96 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Le Thi Tinh_K35QTR.ĐL_TomTat.pdf671.66 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.