Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48146
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ban Mê
Authors: Dương, Thị Bích Trâm
Advisor: TS. Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Công nghiệp hóa;Nguồn nhân lực;Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 118tr
Abstract: Trong xu thế phát triển hiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là con đường duy nhất giúp cho mọi quốc gia có thể phát triển bền vững. Để có thể thực hiện tốt những điều này đòi hỏi một lực lượng lớn về nguồn nhân lực, tài lực và phát huy lợi thế về nhiều mặt khác. Trong đó, quan trọng nhất là nguồn nhân lực vì nó có vai trò chủ đạo trong việc quyết định nên sự phát triển của một quốc gia nói chung và một tổ chức bất kì nói riêng.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiBichTram_K35QTR.DL_LUAN VAN.pdf6.4 MBAdobe PDF Sign in to read
DuongThiBichTram_K35QTR.DL_ (TOM TAT).pdf634.92 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.