Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48112
Title: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thu Ba
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Ý định sử dụng;Ngân hàng điện tử
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Abstract: Ngày nay, cuộc sống của con người gắn liền với công nghệ. Dịch vụ ngân hàng điện tử từ chỗ xa lạ dần trở nên quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng. Các ngân hàng vì thế không ngừng cải tiến công nghệ để nâng cấp dịch vụ ngân hàng điện tử của mình, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuBa_K35.QTR.DN_Tomtat .pdf353.27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiThuBa_K35.QTR.DN_Toanvan.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.