Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48062
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến Đà Nẵng tới ý định quay trở lại của du khách nội địa
Authors: Ths. Nguyễn, Tiến Thành
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Du lịch;Nội địa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 217tr
Abstract: Thành phố Đà Nẵng nằm ở vị trí vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trung tâm của ba di sản văn hóa thế giới là Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, được xem là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với việc tập trung vào du lịch là một trong ba trụ cột chính đã tạo ra động lực mạnh mẽ để các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hơn trong việc xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố của những lễ hội mang tính truyền thống và hiện đại, trở thành thành phố đáng sống. Theo báo cáo kết quả hoạt động du lịch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và 2018 của Sở Dulịch thành phố Đà Nẵng, số lượng du khách nội địa có tốc độ tăng trưởng đều đặn và trên 10%, đồng thời chiếm tỷ trọng cao (65%) trong cơ cấu khách du lịch của thành phố. Vì thế, các cơ quan chức năng, nhà quản lý điểm đến du lịch Đà Nẵng và các công ty du lịch, lữ hành không chỉ quan tâm đến thị trường khách du lịch quốc tế mà còn chuyển hướng chú trọng phục vụ du khách nội địa đầy tiềm năng này.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.