Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48058
Title: Mối quan hệ giữa tài sản thương hiệu và ý định chuyển đổi mạng viễn thông di động – Nghiên cứu tại thị trường Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Đình Nguyên
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: tài sản thương hiệu;mạng viễn thông di động
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Abstract: Nếu cách đây 10 năm thì các nhà mạng điện thoại ở Việt Nam vô cùng phát triển, cạnh tranh khá nhộn nhịp với 10 nhà mạng. Nhưng theo thời gian thì các ông lớn đã chiến thắng và hiện nay chỉ còn năm nhà mạng đang kinh doanh là Viettel, Vinaphone, MobiFone, Vietnamobile và Gmobile, trong đó 3 nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone và Vinaphone chiếm hơn 90% thị phần mạng di động, số còn lại được chia cho nhà mạng Vietnamobile và Gmobile.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÓM TẮT.pdf512.29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOÀN VĂN.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.