Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47977
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Đậu, Đình Anh Tuấn
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Hoạt động thương mại;Tỉnh Kon Tum.;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 82 tr.
Abstract: Kon Tum là tỉnh miền n i, biên giới nằm ở Bắc Tây Nguyên với tỷ trọng thương mại – dịch vụ đóng góp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh chiếm tương đối cao, khoảng t 38% - 39%. Trong những năm gần đây, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum có bước phát triển khá. Hệ thống siêu thị và mạng lưới phân phối hàng hóa phát triển mạnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân, góp phần tham gia bình ổn giá cả thị trường. Việc thường xuyên tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại, các Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã góp phần giới thiệu và xây dựng l ng tin vào thương hiệu Việt với người tiêu dùng. Công tác quản lý thị trường, quản lý nhà nước về hoạt động của mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống đại lý kinh doanh các mặt hàng có điều kiện, mặt hàng hạn chế kinh doanh và những mặt hàng trong phương án bình ổn giá... được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Qua đó, th c đ y hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của người dân.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DAU DINH ANH TUAN_K34.QLK.KT_TOMTAT.pdf314.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
DAU DINH ANH TUAN_K34.QLK.KT_TOANVAN.pdf1.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.