Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. Đào, Hữu Hòa-
dc.contributor.authorThS. Nguyễn, Cao Trí-
dc.date.accessioned2019-05-09T01:42:59Z-
dc.date.available2019-05-09T01:42:59Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation76 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47976-
dc.description.abstractTrong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, xu hướng liên kết, hợp tác song phương, đa phương với các quốc gia, các vùng lãnh thổ để phát triển trở nên tất yếu. Điều này đặt ra yêu cầu, thách thức, cần có sự quyết tâm, nỗ lực cao độ trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trƣờng đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, bình đẳng, thuận lợi, thông thoáng, minh bạch nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư và hội nhập kinh tế Quốc tế.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh địa phương và đo lường năng lực cạnh tranh cấp tỉnh qua chỉ số (PCI) Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh qua chỉ số (PCI) của tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2007 – 2017. Chương 3: Giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh Kon Tum trong tương lai.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐà Nẵngvi
dc.subjectChỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnhvi
dc.subjectTỉnh Kon Tumvi
dc.subjectTỉnh Kon Tum, giai đoạn 2007 – 2017.vi
dc.titleCải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN CAO TRI_K34.QLK.KT_TOMTAT.pdf300.93 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYEN CAO TRI_K34.QLK.KT_TOANVAN.pdf2.13 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.