Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47975
Title: Quản lý nhà nước về môi trường đối với hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Trần, Thị Bích Tuyền
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: tỉnh Kon Tum.;Quản lý nhà nước về môi trường;Sông ĐăkBla;Khai thác cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 118 tr.
Abstract: Tỉnh Kon Tum trong những năm gần đây phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp khai khoáng, trong đó có hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựƣờng, biến đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, mất đất sản xuất,… Thực tế cho thấy việc khai thác cát quá mức đã khiến một vài nơi trên sông ĐăkBla bị hạ thấp, có hơn 1/3 chiều dài bờ sông của vùng này bị sạt lở tƣơng đƣơng gần 95 km. Do lòng sông bị xói sâu ở một điểm, độ dốc đáy sông và mặt nƣớc tăng lên nên vận tốc dòng chảy cũng tăng theo gây xói lở đáy và làm lộ ra các chỗ nông khác ở khu vực thƣợng nguồn, lúc này dòng chảy sẽ lấy cát từ chỗ khác của lòng sông để bổ sung và gây xói lở. Khi lũ lớn, hiện tƣợng sạt lở càng nghiêm trọng, có thể đe dọa hệ thống đê điều, nƣớc chảy xiết và ăn ngầm bên ng. Hoạt động khai thác cát của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra tình trạng khai thác trái phép trên các tuyến sông, suối khá phổ biến, làm thất thoát nguồn tài nguyên nhiên, gây ô nhiễm môi trưới tạo ra "hàm ếch" rộng, gây sạt lở bờ sông. Về lâu dài nó còn đe dọa nhiều công trình cầu bắc qua các con sông.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Bich Tuyen_K34.QLK.KT_Toanvan.pdf1.28 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Thi Bich Tuyen_K34.QLK.KT_Tomtat.pdf352.79 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.