Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47938
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh KonTum
Authors: Hoàng, Hữu Tiến
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Nguồn nhân lực;Ngân hàng TMCP Ngoại thươ ng Việt Nam;KonTum.
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 106.Tr
Abstract: Phân tích, đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Ngoại thươ ng Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh KonTum. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh KonTum trong thời gian tới.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.