Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47925
Title: Giải pháp Marketing trong hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Tiến Đạt
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Marketing;Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 93 Tr
Abstract: Trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng, hoạt động cho vay doanh nghiệp được xem là một trong những hoạt động thiết yếu, góp phần vào việc tạo dựng thương hiệu và khẳng định khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường. Bên cạnh đó hoạt động cho vay doanh nghiệp vẫn được xem là kinh doanh chủ yếu, ảnh hưởng lớn đến quy mô tín dụng cung ứng cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, cho vay đối với khách hàng là Doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Kon Tum (Agribank Kon Tum) đều là Doanh nghiệp nhỏ và vừa kết quả kinh doanh đã không thể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà Ngân hàng đã đề ra và trong thời gian qua chính sách marketing đối với hoạt cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được chú trọng, dẫn đến việc phát triển khách hàng DNNVV gặp nhiều khó khăn, do chính sách sản phẩm, chính sách về giá, chính sách truyền thông… chưa được đầu tư triển khai mạnh mẽ, dẫn đến thiếu sự cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tien Dat_ K34.QTR.KT_Toanvan.pdf958.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Tien Dat_ K34.QTR.KT_Tomtat.pdf376.05 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.