Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47916
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa về chất lƣợng dịch vụ khi giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Ngọc Hà
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Tín dụng;Techcombank Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 83.Tr
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa về chất lượng dịch vụ khi giao dịch tín dụng với Techcombank , đề ra các khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa khi giao dịch tín dụng tại Techcombank Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.