Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47853
Title: Giải pháp Marketing cho dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam
Authors: Đỗ, Lê Thị Hiền Na
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Ngân hàng điện tử;Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Abstract: Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm thay đổi hoàn toàn kênh phân phối và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Kênh bán hàng qua Internet, Mobilebanking, Tablet Banking, mạng xã hội, phát triển ngân hàng kỹ thuật số, giao dịch không giấy tờ là xu thế phát triển mạnh.Dự báo, trong vòng 10 năm tới, phần lớn doanh thu của ngân hàng bán lẻ là nhờ vào web, điện thoại di động, ứng dụng trên máy tính bảng. Về lâu dài, ngân hàng nào chiếm lĩnh được thị phần ở sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử sẽ có thêm cơ hội để bán chéo các sản phẩm khác
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THONG TIN_LeThiHienNa_K34.QTR.ĐN.PDF1.7 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOMTAT_LeThiHienNa_K34.QTR.ĐN.pdf609.1 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOAN VAN_LeThiHienNa_K34.QTR.ĐN.pdf13.85 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.