Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Lê, Văn Huy-
dc.contributor.authorThS. Dương, Văn Tuyn-
dc.date.accessioned2019-04-12T02:28:09Z-
dc.date.available2019-04-12T02:28:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation63 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47845-
dc.description338vi
dc.description.abstractXã hội càng phát triển, dân số ngày càng tăng, tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và biến đổi khí hậu ngày một phức tạp theo chiều hướng xấu do đó đòi hỏi công tác quản lý và sử dụng đất càng phải có hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên không thể tái tạo này. QLNN về đất đai ngày càng trở nên cần thiết và là nhiệm vụ quan trọng trong công tác QLNN.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1. Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đất đai. Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Kon Tum. Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐà Nẵngvi
dc.subjectQuản lý đất đaivi
dc.subjectQuản lý nhà nước về đất đaivi
dc.subjectthành phố Kon Tumvi
dc.titleQuản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongVanTuy_K34.QLK.KT_Tomtat.pdf441.74 kBAdobe PDF Sign in to read
DuongVanTuy_K34.QLK.KT_Toanvan.pdf1.39 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.