Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47839
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. Đào, Hữu Hòa-
dc.contributor.authorThS. Nguyễn, Đức Dũng-
dc.date.accessioned2019-04-11T07:41:58Z-
dc.date.available2019-04-11T07:41:58Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation88 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47839-
dc.description338vi
dc.description.abstractBên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước trong ĐTXD các công trình giao thông tại thành phố Đà Nẵng còn tồn tại những đầu tư xây dựng còn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, khập khiễng giữa các Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước. Hệ thống văn bản pháp luật từ quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đến đấu thầu, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, quyết toán... thiếu đầy đủ, nội dung không phù hợp với thực tế; công tác quản lý tài chính kém hiệu quả, đầu tư còn dàn trải, tham nhũng dẫn đến phát sinh nhiều chi phí gây vượt tổng mức đầu tư, lãng phí vốn của nhà nước.vi
dc.description.tableofcontents- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách. - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc trong đầu tư xây dựng các công trình GTVT tại TP Đà Nẵng bằng nguồn vốn NSNN. - Chương 3: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình GTVT tại TP Đà Nẵng bằng nguồn vốn NSNN.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐà Nẵngvi
dc.subjectQuản lý nhà nướcvi
dc.subjectĐầu tư xây dựngvi
dc.subjectĐấu thầuvi
dc.subjectQuyết toánvi
dc.titleQuản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình GTVT tại TP Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN DUC DUNG _ K34.QLK.DN_TOMTAT.pdf319.83 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYEN DUC DUNG _ K34.QLK.DN_TOANVAN.pdf1.28 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.