Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47839
Title: Quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình GTVT tại TP Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn, Đức Dũng
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản lý nhà nước;Đầu tư xây dựng;Đấu thầu;Quyết toán
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 88 tr.
Abstract: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước trong ĐTXD các công trình giao thông tại thành phố Đà Nẵng còn tồn tại những đầu tư xây dựng còn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, khập khiễng giữa các Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước. Hệ thống văn bản pháp luật từ quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đến đấu thầu, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, quyết toán... thiếu đầy đủ, nội dung không phù hợp với thực tế; công tác quản lý tài chính kém hiệu quả, đầu tư còn dàn trải, tham nhũng dẫn đến phát sinh nhiều chi phí gây vượt tổng mức đầu tư, lãng phí vốn của nhà nước.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN DUC DUNG _ K34.QLK.DN_TOMTAT.pdf319.83 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYEN DUC DUNG _ K34.QLK.DN_TOANVAN.pdf1.28 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.