Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47822
Title: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHH XNK Đối tác Xuyên Thái Bình Dương
Authors: ThS. Phan, Thị Tuyết  
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kiểm soát nội bộ;Chu trình bán hàng thu tiền;Khâu thu tiền;Thủ tục kiểm soát
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 63 tr.
Abstract: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Đối tác xuyên Thái Bình Dương là công ty kinh doanh quy mô lớn, có mạng lưới tiêu thụ rộng khắp cả nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực: nhập khẩu và phân phối các loại bánh kẹo nước giải khát từ Nhật Bản.... Ở công ty, tình hình bán hàng và thu tiền diễn ra thường xuyên, liên tục mỗi ngày nên dễ xảy ra gian lận và rủi ro. Việc kiểm soát tốt được các hoạt động này là điều kiện quan trọng để giúp Công ty TPP duy trì, mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, công tác KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TPP hiện nay đang còn tồn tại một số bất cập đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra để đảm bảo doanh thu được tính đúng, tính đủ; Tiền thu vào từ hoạt động bán hàng cũng như hàng hoá của công ty không bị thất thoát. Bán hàng – Thu tiền là khâu vô cùng quan trọng đối với sự sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào, hơn hết việc này cũng cần có sự phối hợp của rất nhiều bộ phận. Điều đó cho thấy Công ty TNHH XNK Đối tác Xuyên Thái Bình Dương cần hoàn thiện hơn nữa KSNB chu trình bán hàng và thu tiền để phục vụ cho việc quản lý các hoạt động kinh doanh của mình.
Description: 657
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiTuyet_K34.KTO.DN_Trangthongtin.pdf1.48 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhanThiTuyet_K34.KTO.DN_Tomtat.docx54.56 kBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read
PhanThiTuyet_K34.KTO.DN_Toanvan.docx1.7 MBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read
PhanThiTuyet_34KTOAN_Giaytodongkem.pdf14.97 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.