Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47821
Title: Quản lý nhà nước các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Authors: ThS. Nguyễn, Duy Khiêm
Advisor: GS.TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Doanh nghiệp;Doanh nghiệp tư nhân;Quản lý;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 76 tr.
Abstract: Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Quảng Ngãi có đường bờ biển với chiều dài khoảng 129 km, vùng lãnh hải rộng lớn 11.000 km2, địa bàn có 6 cửa biển, giàu nguồn lực tài nguyên với nhiều bãi biển đẹp. Quảng Ngãi có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế: về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, có nhiều làng nghề truyền thống, có nhiều khu công nghiệp, nhà máy lớn; có nguồn lao động dồi dào. Nền kinh tế của tỉnh trong những năm qua có sự phát triển vượt bậc, Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh đã và đang thu hút nhiều dự án quan trọng.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.