Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47778
Title: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Trương, Văn Minh
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Du lịch;Kinh doanh du lịch;Quản lý nhà nước;Huyện Kon Plông;tỉnh Kon Tum
Issue Date: 2017
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: Kon Tum là một trong những địa phƣơng nằm phía bắc của Tây Nguyên có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Nhiều vùng tại đây có khí hậu ôn đới, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình hàng năm giao động từ 16-22oC, độ ẩm trung bình 82-84%, có rừng nguyên sinh bao bọc xung quanh, với nhiều danh lam thắng cảnh, rừng có độ che phủ hơn 82% diện tích tự nhiên; có nhiều hồ thác (nhƣ: Thác Đăk Ke, thác Pa sỹ, thác Lô Ba…), hồ (Toong Đam, Toong Zơri, Toong Pô, Hồ Đắk Ke…), suối đá và cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa độc đáo; có nhiều hệ động vật, thực vật quý hiếm sinh sống… đây là tiềm năng thuận lợi để KonPlông phát triển trở thành du lịch sinh thái và nghỉ dƣỡng cấp quốc gia gắn với nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua công tác đầu tƣ, thu hút đâu tƣ về phát triển du lịch trên địa bàn huyện đã đƣợc quan tâm, trên 10 điểm du lịch đƣợc hình thành, thu hút lƣợng du khách đến với KonPlông trong năm 2016 đạt 93.450 lƣợt. Tuy nhiên, khu du lịch Măng Đen nói riêng và du lịch huyện KonPlông nói chung còn phát triển chậm, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có của huyện.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdf5.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
THONG TIN.pdf908.27 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.pdf657.95 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.