Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47752
Title: “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Authors: Nguyễn, Quốc Hiếu
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán;Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 94 Tr
Abstract: - Tổng hợp lý luận về tổ chức thông tin kế toán trong các CSGDĐH công lập - Đánh giá thực tế HTTTKT tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm - Đưa ra các định hướng và giải pháp để hoàn thiện HTTTKT tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm nhằm nâng cao hiệu quả của HTTTKT
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat Luan van.pdf325.06 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van.pdf7.67 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trang thong tin - Tieng Anh.pdf247.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trang thong tin - Tieng Viet.pdf280.89 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.