Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47721
Title: Hoàn thiện công tác tính giá thành dịch vụ tại công ty cổ phần đô thị môi trường Đà Nẵng
Authors: ThS. Bùi, Thị Thùy Chi
Advisor: PGS. TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Gía thành;Dịch vụ;Công ty cổ phần môi trường đô thị;Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 82 tr.
Abstract: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng tiền thân là doanh nghiệp 100 vốn nhà nước, để đảm bảo chính sách an sinh xã hội, mức thu phí được xác định theo nguyên tắc thu phí chỉ đủ bù đắp một phần chi phí, còn lại ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua việc cấp bảo hiểm , do đó việc quản trị chi phí cũng xác định giá thành để định giá bán chưa được quan tâm. Tự nhiên, từ ngày 01/10/2015 Công t TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng đ chính thức hoạt động theo hình thức công ty Cổ phần. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty ) phải chủ động tự cân đối các chi phí hoạt động, ngân sách nhà nước không còn hỗ trợ cấp b nữa. Do đó yêu cầu đặt ra là công ty phải làm sao để quản trị chi phí thật tốt và tính giá thành hợp lý , đầy đủ để đảm bảo Công ty duy trì hoạt động và phát triển.
Description: 657
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.