Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47691
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh tỉnh Đăk Lăk
Authors: Phạm, Minh Trí
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Ngân hàng Phương Đông – Chi nhánh Đăk Lăk.
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Citation: 135tr
Abstract: Nền kinh tế của một quốc gia muốn phát triển bền vững cần dựa trên các yếu tố: Vốn, Khoa học - Công nghệ, tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực. Còn một doanh nghiên muốn phát triển bền vững cần phụ thuốc vào nhiều yếu tố như: Tài chính, cơ sở vật chất, tài sản vô hình, công nghệ, con người… trong đó con người sẽ quản lý, sử dụng và khai thác các yếu tố còn lại. Chính vì vậy, vượt lên trên các nguồn lực khác thì yếu tố về con người hay nhân lực chính là yếu tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của một doanh nghiệp, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ như ngày nay.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamMinhTri_K33.QTR.DN_Toanvan.pdf1.34 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhamMinhTri_K33.QTR.DN_Tomtat.pdf489.02 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.