Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47654
Title: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong bối cảnh vận dụng ERP tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô Chi nhánh Boutique
Authors: ThS.Đỗ, Nguyễn Thùy Dương
Advisor: PGS. TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán;Hệ thống thông tin
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Citation: 82 tr
Abstract: Kế toán ngày nay không chỉ là người ghi chép các thông tin tài chính và lên báo cáo mà còn tham gia và có vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán chặt chẽ giúp ngăn chặn những gian lận và sai sót một cách hiệu quả, và là một phần không thể thiếu trong quản trị nội bộ doanh nghiệp. Hệ thống hoạch định các nguồn lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planing) là hệ thống phần mềm doanh nghiệp được hình thành và phát triển từ những hệ thống quản lý và kiểm soát kinh doanh giúp doanh nghiệp hoạch định và quản lý các nguồn lực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Trong hệ thống ERP, tất cả các dữ liệu được tích hợp chặt chẽ với nhau và sử dụng một cơ sở dữ liệu thống nhất.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.