Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47624
Title: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Quảng Trị
Authors: ThS.Trần, Quang Sáng
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Ngân hàng TMCP Quân đội;Chi nhánh Quảng Trị
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 107
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động huy động tiền gửi dân cư, các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi dân cư của NHTM. Trên cơ sở đó, tiến hành mô tả phân tích, đánh giá tình hình thực tế hoạt động nhằm đề xuất những khuyến nghị giúp hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.