Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47595
Title: Ảnh hưởng của chất lượng và giá dịch vụ chơi golf đến sự hài lòng và ý định quay trở lại của khách hàng - Nghiên cứu tình huống tại Đà Nẵng
Authors: Cao, Thị Hoàng Quyên
Advisor: TS Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Sự hài lòng;Khách hàng;Chất lượng và giá dịch vụ chơi golf
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 82
Abstract: Phát triển khung lý thuyết về mối quan hệ giữa chất lượng, giá dịch vụ chơi golf, sự hài lòng và ý định quay trở lại của khách chơi golf. Kiểm định mô hình phát triển nói trên trong trường hợp khách đến chơi golf tại địa bàn Đà Nẵng. Đưa ra các hàm ý cho các nhà quản lý sân golf thiết lập các giải pháp kinh doanh và marketing hiệu quả nhằm gia tăng sự thoả mãn và ý định quay trở lại của khách chơi golf.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.