Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47562
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS Trần, Phước Trữ-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hiếu-
dc.date.accessioned2018-09-18T11:47:24Z-
dc.date.available2018-09-18T11:47:24Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPages 1 - 109vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47562-
dc.description.abstract- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về QLNN đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại; - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNN đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Namvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵngvi
dc.subjectQuản lý nhà nướcvi
dc.subjectDự án phát triểnvi
dc.subjectNhà ở thương mạivi
dc.subjectTỉnh Quảng Namvi
dc.titleQuản lý nhà nước đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.