Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47556
Title: Nghiên cứu sự hài lòng bệnh nhân với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện C Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Vân
Advisor: TS Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Sự hài lòng;Bệnh nhân;Dịch vụ khám chữa bệnh;Bệnh viện C Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 95
Abstract: Mục tiêu chung của nghiên cứu này là đo lường mức độ hài lòng chung của bệnh nhân bảo hiểm y tế, ảnh hưởng của các nhân tố cơ bản đến sự hài lòng đó và đánh giá của bệnh nhân đối với các yếu tố ảnh hưởng này tại bệnh viện C Đà Nẵng.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiVan_K32. QTR.ĐN _Tomtat.pdf869.57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LeThiVan_K32. QTR.ĐN _Luanvan.pdf6.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LeThiVan_K32. QTR.ĐN _Trangthongtin.pdf9.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.