Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47523
Title: Đo lường chất lượng dịch vụ khách sạn: Nghiên cứu đối với khách sạn Sài Gòn Tourance thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Nam Thái
Advisor: TS Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Chất lượng dịch vụ;Khách sạn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 72
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ, các mô hình thang đo chất lượng dịch vụ đã được phát triển áp dụng cho đo lường dịch vụ ngành khách sạn. - Xác định thang đo lường chất lượng dịch vụ tin cậy và giá trị để đo lường chất lượng đối với trường hợp khách sạn Sài Gòn Tourance. - Đề ra các hàm ý về công tác quản trị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ trong thời gian tới
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT .pdf430.63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOAN VAN.pdf667.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin luan van.pdf905.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.