Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47490
Title: Giải pháp marketing dịch vụ logistics tại thị trường Quảng Ngãi của công ty cổ phần đại lí vận tải SAFI Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Giải pháp marketing;Thị trường Quảng Ngãi
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, hoạt động marketing sẽ quyết định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường hiện tại. Sản phẩm, dịch vụ được tạo ra dựa trên nhu cầu của khác hàng, khách hàng trở thành những người phán quyết cuối cùng đối với sự thành công của doanh nghiệp, vậy nên doanh nghiệp không thể hoạt động kinh doanh mà tách rời khỏi thị trường. Marketing chính là cầu nối của doanh nghiệp với thị trường, với khách hàng, với môi trường trong và ngoài doanh nghiệp để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp định hướng theo thị trường, nhu cầu của khách hàng và làm cơ sở quyết định cho mọi hoạt động kinh doanh
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.