Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47428
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng chính sách xã hội Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Văn Hiền
Advisor: PGS. TS. Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý;Ngân hàng Chính sách xã hội;Quảng Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 129 tr.
Abstract: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về QTNNL, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong công tác QTNNL. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QTNNL thời gian qua của NHCSXH Quảng Nam. - Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác QTNNL, trong đó tập trung chủ yếu vào nội dung đào tạo và phát triển NNL tại NHCSXH Quảng Nam.
Description: 332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt365.28 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van.pdfToàn văn813.68 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.