Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47424
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Advisor: TS. Trương, Sỹ Quý
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;Đà Nẵng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 115 tr.
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Quản trị quan hệ khách hàng (CRM), các chức năng và công cụ của một hệ thống CRM, quy trình triển khai CRM cho doanh nghiệp. Phân tích tổng quan tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn của Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2007-2009, vận dụng lý luận CRM để phân tích, đánh giá thực trạng công tác CRM tại Vietcombank Đà nẵng trong thời gian qua. Từ thực trạng kinh doanh của Chi nhánh, đề xuất xây dựng kế hoạch triển khai một chương trình CRM hoàn chỉnh giai đoạn 2011-2015.
Description: 332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat luan van.pdfTóm tắt378.4 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN .pdfToàn văn1.44 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.