Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47392
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thân Ái Vân
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Phú Thái
Keywords: Quản lý;Chi thường xuyên;Tỉnh Đăk Lăk
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 100 tr.
Abstract: - Làm rõ lý luận cơ bản về dự án, thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại - Phân tích và đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án cho vay của ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VP bank) - chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua. Từ đó, rút ra những kết quả đạt được; hạn chế trong công tác thẩm định tài chính dự án cho vay và những nguyên nhân chủ yếu. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay của ngân hàng VPBank-Đà Nẵng
Description: 332
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. BAN TOM TAT - AI VAN.doc1.69 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
1. LUAN VAN HOAN CHINH 05.05.2012.doc2.15 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.