Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47347
Title: Đào tạo nguồn nhân lực cho UBND cấp xã - trường hợp huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam
Authors: Đào, Duy Bình
Advisor: PGS. TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nguồn nhân lực;Đào tạo nguồn nhân lực;Nhân lực cấp xã;Huyện Đại Lộc
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 97 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức, đơn vị. - Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại UBND cấp xã của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. - Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho UBND cấp xã của huyện Đại Lộc trong thời gian đến.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN.pdfTóm tắt265.9 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn636.07 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.