Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47311
Title: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng liên doanh Việt- Nga
Authors: Huỳnh, Thị Thảo Lê
Advisor: TS Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Quản lý;Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 93
Abstract: - Hệ thống hoá về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga. - Đề xuất giải pháp phục vụ việc quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat LV .doc271.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.doc917 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.