Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47255
Title: Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm đường của công ty cổ phần đường Quảng Ngãi
Authors: Phạm, Tuấn Anh
Advisor: PGS. TS. Lê, Thế Giới
Keywords: Đường;Phân phối sản phẩm;Quản lý;Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 98 tr.
Abstract: Trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, vận dụng các lý luận về hệ thống phân phối sản phẩm đã được nghiên cứu vào điều kiện thực tiển của công ty nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối, tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdfTóm tắt283.05 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van.pdfToàn văn802.65 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.