Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47244
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS Đặng, Tùng Lâm-
dc.contributor.authorLê, Thị Hoài Trinh-
dc.date.accessioned2018-04-04T01:55:37Z-
dc.date.available2018-04-04T01:55:37Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPages 1 - 54vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47244-
dc.description.abstractXác định ảnh hưởng của cổ đông lớn đến thanh khoản cổ phiếu của công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minhvi
dc.description.tableofcontentsChương một trình bày tổng thuật các nghiên cứu về ảnh hưởng của cổ đông lớn đến thanh khoản cổ phiếu đã được thực hiện trên thế giới và tại Việt Nam. Chương hai trình bày thiết kế nghiên cứu, cho biết phương pháp được tác giả sử dụng để nghiên cứu đề tài này. Chương ba trình bày kết quả nghiên cứu và ý kiến, đánh giá của tác giả đối với kết quả nghiên cứu. Chương bốn trình bày kết luận và rút ra một số hàm ý chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu đã thực hiện.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵngvi
dc.subjectCổ phiếuvi
dc.subjectThanh khoảnvi
dc.titleẢnh hưởng của cổ đông lớn đến thanh khoản cổ phiếu của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minhvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf780.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf7.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thông tin Tiếng Anh + Tiếng Việt.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.