Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47243
Title: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam- chi nhánh Huyện M'ĐrăK- Tỉnh Đắk Lắk
Authors: Trần, Thị Thu Hằng
Advisor: TS Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Kiểm soát;Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 93
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện M’ Đrăk - Tỉnh Đăk Lăk, từ đó đề xuất những khuyến nghị để hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.