Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47212
Title: Hoàn thiện công tác trả lương tại Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thị Thanh Thảo
Advisor: PGS. TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Công tác trả lương;Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà;Du lịch;Đà Nẵng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 92 tr.
Abstract: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến công tác trả lương cho người lao động trong các doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng công tác trả lương cho người lao động tại Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. - Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt241.98 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan Van.pdfToàn văn641.3 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.