Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47176
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- chi nhánh ĐắK lắK
Authors: Phạm, Văn Đằng
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Quan hệ khách hàng;Cá nhân
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 88
Abstract: Tóm lược lý thuyết về quản trị quan hệ khách hàng cá nhân, tiến trình xây dựng quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng. Đánh giá thực trạng quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. Đề xuất xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk trong tương lai hoàn chỉnh hơn.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf727.14 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf7.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
THONG TIN.pdf410.03 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.