Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47115
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Bá Tiến
Advisor: PGS. TS. Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Thuế;Thành Phố Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 102 tr.
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý thuế đối với doanh nghiệp. Thực trạng quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Kết luận.
Description: 338
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuanVan_QLyThueDNFDI_TomTat.doc269.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
LuanVan_QLyThueDNFDI_ChinhThuc_In.doc1.24 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.